disclaimer

​Aansprakelijkheid inhoud
bbb psychologie streeft ernaar dat de informatie op deze website of de anderszins langs elektronische weg aangeboden informatie correct en actueel is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. bbb psychologie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kennelijke onjuistheden in deze informatie.

Auteursrechten
Het is niet toegestaan de op deze website of anderszins langs elektronische weg gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bbb health boutique B.V.. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd, met uitzondering van door de bezoeker van de website af te drukken tools, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.​​​